Wymiana wodomierzy w domu prywatnym – wszystkie najważniejsze informacje

Wodomierz to urządzenie, które z pewnością każdy z nas posiada w swoim domu. Jest to pewnego rodzaju przyrząd pomiarowy, który ma za zadanie scalanie przepływomierza z licznikiem. Warto również widzieć, że efektem jego pracy jest odczyt danych wskazujących na stopień zużycia wody. Są one podawane najczęściej w metrach sześciennych, choć może się również zdarzyć odczyt w galonach. Konieczne jest cykliczne wymienianie tych urządzeń na nowe, co regulują specjalne przepisy prawne. Jak zatem przebiega wymiana wodomierzy? Co mają z nią wspólnego firmy prywatne, takie jak Terlan?

Zastosowanie wodomierzy – do czego służą?

Obecnie w budownictwie wykorzystuje się wodomierze, których zadaniem jest dokonanie odczytu poziomu zużycia wody przez odbiorcę. Ich wykorzystanie wiąże się z różnymi korzyściami – do najważniejszych należy z pewnością wprowadzenie sposobów rozliczeń niż ryczałtowe oraz opłacanie opłat za zużycie wody. Umożliwia to bardziej sprawiedliwy sposób rozliczania rachunków przez odbiorcę takiej usługi, ponieważ nie zawierają one zawyżonej kwoty. To właśnie wodomierze sprawiają, że płaci się jedynie za zużytą ilość wody – im więcej wykorzystamy, tym więcej po prostu zapłacimy. Dzięki temu możemy próbować oszczędzać wodę i tym samym pieniądze.

Używanie wodomierzy a przepisy prawne – co stanowią?

Regulacje prawne określają nie tylko długość korzystania z wodomierza, ale również ściśle ustalają cały proces korzystania z urządzenia. Odbywa się ono na podstawie tzw. Prawa o miarach. Przewidziane są również kary za stosowanie ich niezgodnie z przepisami. Wodomierze są przeznaczone do liczenia przepływającej wody i jej zużycia, przez co stanowią podstawę do przygotowania rozliczenia, które później należy uiścić zgodnie z przyjętym taryfikatorem. Prawo o miarach mówi, że stanowi ono obrót publiczny pomiędzy spółdzielnią a mieszkańcami.

Korzystanie z wodomierza łączy się z okresową kontrolą przyrządu pomiarowego – jest to kontrola metrologiczna określająca poprawność jego działania. Może skutkować zatwierdzeniem jego stanu lub też koniecznością jego wymiany.

Wymiana wodomierzy – kiedy należy ją przeprowadzić?

Przepisy prawne jasno stanowią, że po upływie pięciu lat powinna nastąpić wymiana wodomierzy. Może przebiegać na dwa sposoby. Pierwszym jest faktyczna wymiana urządzenia polegająca na zmianie przyrządu na nowy, który będzie posiadał ważną legalizację, czyli zatwierdzenie do działania przez kolejny termin ważności. Mogą ją przeprowadzić firmy prywatne, takie jak Terlan.

Drugi natomiast zakłada, że wymiana wodomierzy nie musi przebiegać dosłownie. Jeśli urządzenie przeszło pozytywnie kontrolę metrologiczną, można poddać je kolejnej legalizacji, czyli wystawienia zaświadczenia oraz specjalnej naklejki na dotychczasowym wodomierzu, które będą nadawały mu ważność na kolejny okres działania. Termin ważności może być podawany zarówno w miesiącach, jak i w latach – w pierwszym przypadku legalizacja zaczyna się od  pierwszego dnia miesiąca, w którym proces został przeprowadzony, natomiast w drugim od pierwszego dnia następnego roku. Proces legalizacji również mogą wykonać specjalnie wykwalifikowani do tego pracownicy firm prywatnych, na przykład takich, jak Terlan.